Betingelser & vilkår

Det er altid en god idé at læse de sider, hvor tingene står med småt. Nedenstående betingelser er aftalegrundlaget mellem dig som kunde og os som turudbyder. Vi håber derfor, at du vil læse betingelserne inden du reserverer dine udflugter.

World of Greenland har en produktforsikring igennem IF-forsikring. World of Greenland benytter kun både godkendt af søfartsstyrelsen til passagersejlads og med gyldige forsikringer. Lige ledes benyttes kun helikopter med alle nødvendige tilladelser fra Statens Lufthavnsvæsen samt lovpligtige forsikringer og pistemaskine med alle nødvendige forsikringer og sikkerhedsforanstaltninger.

Oplysninger

Alle priser oplyst på bookingportalen er de faktiske priser. Der tillægges kun evt. det gebyr som banken tager for korthåndteringen (se oversigt længere nede). I Grønland tillægges der ikke moms eller andre afgifter på oplevelser, overnatninger og rejser.

Alle kontrakter imellem køber indgås på dansk eller engelsk.

Hjemmesiden bliver løbende opdateret med nye ture og billeder.

Reservation

Du kan gebyrfrit booke et ophold via vores bookingportal, eller via e-mail.

Reservationer er først endeligt bekræftede, når online betalingen er gennemført. 

Vi sender bekræftelser, billetter og evt. anden nødvendig information per e-mail. Du skal således selv medbringe disse dokumenter, som dokumentation for dit ophold og udflugter. Husk at gennemlæse disse dokumenter inden afrejse. De indeholder vigtig information og gode råd om de bookede aktiviteter. 

Hvis navnene på din billet eller bekræftelse ikke stemmer overens med din bestilling, skal du huske straks at gøre os opmærksomme på dette.

Aflysninger

World of Greenland forbeholder sig retten til at aflyse arrangementer i følgende tilfælde: for få tilmeldinger, dårlige is- eller sneforhold, teknik på båd, helikopter eller pistemaskine, samfundsopgaver (fx Search & Rescue-flyvninger, ambulanceflyvninger eller eftersøgninger, ændringer i forbindelse med rutefart), dårligt vejr samt i tilfælde der ligger uden for World of Greenlands kontrol som umuliggør gennemførelse på forsvarlig vis. Det er kaptajnen på hhv. Helikopter, båd, pistemaskine eller World of Greenland der afgør, om vejret er til gennemførelse eller ej.
Hvis World of Greenland aflyser et arrangement af en af ovennævnte grunde bliver udflugtens fulde beløb, samt evt. betalte gebyrer fuldt refunderet til kunden.

Hvis kunden har købt flere ture hos World of Greenland, og en enkel udflugts programændring får indflydelse på andre udflugter i det samlede program, vil vi uden beregning forsøge at tilpasse det samlede program, så alt kan nås. Skulle udflugter i denne forbindelse blive aflyst refunderer vi også dem, såfremt de er bestilt igennem World of Greenland. World of Greenland påtager sig ikke ansvaret for andre operatørers udflugter hvis programændringer påvirker disse.

Afkortede ture

Ture kan af forskellige grunde blive afkortet eller ændret undervejs. Det kan være vejret, sneføret, isforholdene etc.

Vandreture kan ændres pga. uforudset tåge eller andet vejrlig, der ikke tillader turens fulde gennemførsel eller planlagt rute. Det er alene guiden på turen der afgør dette. Der ydes efterfølgende ingen kompensation eller erstatning for ændrede eller afkortede vandreture.

Helikopterture kan ændres i rute og længde pga. uforudset vejrlig. F.eks. tåge, kraftig vind etc. Det er alene piloten der afgør dette. Turen kan ligeledes afkortes hvis helikopteren får samfundsopgaver (fx Search & Rescue-flyvninger, ambulanceflyvninger eller eftersøgninger), samt andre tilfælde der ligger uden for World of Greenlands kontrol som umuliggør fuldførelse på forsvarlig vis. Hvis helikopterturen er afviklet med reduceret antal flyveminutter refunderes de manglende flyveminutter, hvis dette overskrider 25% af turens samlede længde. Der refunderes ikke for manglende landing og ground stop.

Bådture kan ændres i rute og længde afhængig af vejr og isforhold. Det er alene skibets kaptajn der afgør dette. Der refunderes efterfølgende for mistet sejltid, hvis dette overskrider 25% af turens samlede længde. 

Hvis du som kunde ønsker at afbestille eller ændre en booking

Vi anbefaler på det kraftigste, at du køber en god sygdoms- afbestillingsforsikring og en rejseforsikring, så du er sikret i tilfælde af sygdom hos dig, dine medrejsende eller nærmeste familie, og i tilfælde af flyforsinkelser.

World of Greenland tager ikke ansvaret for forsinkelser i rejsen til Ilulissat i tilfælde af irregularitet hos transportselskaberne. Skulle du blive ramt af forsinkelse på vej til Ilulissat, der betyder at du ikke kan deltage i et købt arrangement, beder vi dig kontakte World of Greenland så hurtigt om muligt. Vi vil i hver enkelt tilfælde prøve at ombooke dig til en anden dag, men der er ingen garanti for at dette er muligt. 

Når en booking er betalt, er det som udgangspunkt ikke muligt at afbestille. De eneste undtagelser er Force Majeure. 
COVID er ikke Force Majeure. Bliver du forhindret i at rejse grundet COVID, vil det være et mellemværende mellem dig og din rejseforsikring.

Sponsorater til Foreningen Grønlandske Børn er ikke refunderbare.

Billet påkrævet

Deltagelse i et arrangement er ikke mulig uden billet. Billetten er personlig, og kan ikke benyttes af andre. Medbring endvidere gyldigt myndighedsudstedt billedlegitimation.

Minimum antal deltagere

De enkelte udflugter har et givent antal minimums antal deltagere. Det antal er beskrevet under de enkelte udflugter. Vi gør i enkelte tilfælde undtagelser, og gennemfører med et mindre antal. Aflysning af ture pga. for få tilmeldte kan ske ind til en time før turens afgang. Hvis dette skulle ske, tilbyder vi en alternativ tur. Er dette ikke muligt, annullerer og refunderer vi turen. Herudover kan der ikke gøres erstatningskrav gældende mod World of Greenland.

Sværhedsgrader

World of Greenland forudsætter, at du grundigt læser turbeskrivelsen på de ture du bestiller. Herunder at sværhedsgraden passer med din fysiske formåen. 

Email

Ved booking skal du opgive din e-mail adresse. Du er selv være ansvarlig for at oplyse os om evt. ændringer til adressen. 

Ved accept af nærværende vilkår og betingelser, giver du World of Greenland tilladelse til at sende e-mails med særlige tilbud inden afrejse til Grønland, og ligeledes tilladelse til at sende et survey efter endt tur. 

Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret på køb af oplevelser og udflugter hos World of Greenland – dette gælder uanset om billetten er købt via internettet eller ved personlig henvendelse hos World of Greenland. Den almene fortrydelsesret gælder ikke ved f.eks.: aftaler om indkvartering, transport, forplejning, rekreative fritidsaktiviteter, hvis det fremgår af aftalen på hvilken dag eller i hvilken periode aftalen udføres. Derfor følger fortrydelse de nævnte afbestillingsregler.

Erstatningsansvar

World of Greenland afskriver sig et hvert ansvar i forhold til aflyste ture, og kompensationer i forhold til forventede oplevelser. Endvidere afskriver vi os også enhver erstatningspligt i forhold til forsinkelser af udflugter, der betyder at deltagere mister forbindelse til anden videretransport.

World of Greenland begrænser endvidere erstatningsansvaret for flytransporternes vedkommende til de summer, der er fastsat i Luftfartsloven af 1960 med senere ændringer. Og for søtransport i henhold til  summerne fastsat i ”søloven” og Athen konventionen vedrørende søfart.

Ansvarsfraskrivelse

Da nogle World of Greenland’s udbudte arrangementer primært er for ”de aktive”, kan der opstå farefulde situationer, enten som en del af den pågældende udflugt eller som en følgevirkning af turen. Uventede situationer kan opstå på vandreture, både kan kæntre, snescootere kan vælte etc.

World of Greenland tilstræber i alle situationer at udvise den størst mulige forsigtighed, og at foretage alle relevante sikkerhedsforanstaltninger, men det skal understreges, at det er på deltagerens eget ansvar at deltage i de arrangerede aktiviteter, og deltageren accepterer dermed den risiko, der er forbundet hermed. World of Greenland er dermed ikke ansvarlig for tab, skader, omkostninger eller udgifter, som følge af deltagelse i de arrangerede udflugter.  Deltageren opfordres til selv at være med til at vurdere situationen og sige fra, hvis han/hun føler sig utryg.

Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal fremsættes under turen, så de utilfredsstillende forhold kan forsøges forbedret med det samme. Ligeledes skal de rettes til World of Greenland personale umiddelbart efter aktivitetens afslutning. Kan man ikke her løse klagens mål skal en skriftlig klage fremsendes senest 3 uger efter hjemkomst fra turen. Alle søgsmål mod World of Greenland skal anlægges ved kredsretten i Ilulissat efter grønlandsk ret. Reklamationer sendes til mail info@wog.gl eller kan ringes til +299 944 300 

Prisændring efter bestilling

Hos World of Greenland er vi nødt til at forbeholde os ret til efter bestilling at forhøje prisen på grund af ændringer i indkøbsforhold, transportomkostninger (herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer som lufthavns-, landings- eller startafgifter), valutakurser eller andre omstændigheder, som vi som arrangør ikke kan tage højde for på forhånd.

Kreditkort gebyrer

Ved køb på kreditkort opkræver banken gebyrer som vi lægger oven i prisen. Vi opkræver de til enhver tid gældende gebyrer for pågældende kort. Per april 2019 så gebyrlisten sådan ud:

Dankort og Visa Dankort                                               2,5 DKK

Dansk udstedte debetkort                                             1,55% af ordren + 0,19 DKK

Dansk udstedte Mastercard og Visa                                2,00 % af ordren + 0,19 DKK

Internationalt udstedt debetkort                                    3,54% af ordren + 0,19 DKK

Internationalt udstedte Mastercard og visa                     3,99% af ordren + 0,19 DKK

Kreditkort gebyrer refunderes ikke, hvis kunden selv vælger at aflyse en udflugt. Hvis World of Greenland aflyser en udflugt vil gebyret blive refunderet.

Forsikringer

World of Greenland har de lovpligtige produktforsikringer. Men den omfatter ikke forsikring af deltagernes private ejendele. Skulle private ejendel blive beskadiget eller mistet undervejs på turen, er det for deltagerens egen regning eller egen forsikring. Vi anbefaler derfor, at man inden afrejse fra hjemland tegner en forsikring der dækker i disse tilfælde.

Øvrige betingelser

Vi har gjort vores bedste for at undgå trykfejl i vores katalog, brochurer og annoncer og på vores hjemmeside, men det kan jo svipse. Vi tager derfor forbehold for trykfejl i disse medier. Alle søgsmål mod World of Greenland skal anlægges ved kredsretten i Ilulissat efter grønlandsk ret

World of Greenland
Fredericiaip’ Aqq. 4
3952 Ilulissat

Tlf: +299 94 43 00
Email: info@wog.gl

World of Greenland
Fredericiaip’ Aqq. 4
3952 Ilulissat

Tlf.: +299 94 43 00
Email: info@wog.gl

Sværheds­grader
1: Let

En let tur betyder at man skal kunne gå et par kilometer i lettere kuperet terræn. Som at gå en tur i skoven, på de store stier, med en lille afstikker i ny og næ. Man skal også være mobil nok, til at kunne stige ombord på en båd, selvom det måske gynger lidt.

2: Moderat

Tilgængelig for alle med godt helbred, og som er vant til terrængående gå- og vandreture. Når det drejer sig om slædeture, kalder vi det moderat, da det kan være du skal af slæden og gå/løbe ved siden af. Dertil kommer, at du skal have en sund ryg, da der kommer bump og slag undervejs.

3: Ufordrende

På en udfordrende vandretur skal du kunne gå op og ned af nogle stejle bakker. Det kan også være, at du skal gå på løse sten og krydse vandløb, samt gå på sne og is. Guiden skal selvfølgelig nok hjælpe dig. Indebærer vandring med rygsæk. Når udfordrende anvendes i forbindelse med slædeture, er det fordi, det forventes at du kan gå/løbe efter slæden op af bakker, hvis der er behov for dette. (fortvivl ikke man kan få en hjælpende hånd, ved at holde fast i slæden). 

4: Krævende

På en krævende vandretur, forventer vi, at du er i en god fysisk form. Det betyder at du kan gå langt i op til flere dage, og at du kan forcere mange højdemeter i løbet af dagen. F.eks. vores vandretur til Indlandsisen, hvor 1000 højdemeter og 20 km skal forceres på en dag. Krævende vandreture indebærer vandring med egen rygsæk.

5: Anstrengende

Ekspeditions niveau, kræver en betydelig indsats og udholdenhed. Kun egnet for folk i rigtig god fysisk form.

Besøgende til Glacier Lodge Eqi

Glacier Lodge Eqi, er beliggende på fjeldet 100 m over vandet. Vi anbefaler derfor at bagage medbringes i en rygsæk, da stigningen ikke gør det muligt at medbringe en kuffert. Bemærk, at landgangen ikke er handikapvenlig. Alle vandreture i Eqi, samt vandring på egen hånd bør betragtes som fjeldture der går fra udfordrende til meget krævende.

Ilimanaq Lodge

World of Greenland
Fredericiaip’ Aqq. 4
3952 Ilulissat

Tlf.: +299 944300
Email: info@wog.gl